آمار تا شهریور ماه 1399

  • مدت فعالیت : 5 سال
  • نوع پشتیبانی : 24 ساعته
  • تعداد شکایات در اینماد : صفر
  • تعداد مرسوله های ارسالی : بالغ بر 900 فقره
  • تعداد پاسخگویی  در  پشتیبانی سایت :  1850 فقره

logo-samandehi

اندکی از نمونه بسته هایی که تحویل پست شده اند

چند نمونه رسید هایی که تحویل باربری شده اند

تعدادی از بسته ها که تحویل مراجعین محترم گردیده