یا انتخاب کنید یا فایل را بکشید و اینجا باندازید.
عکس فقط سلفی و بروز باشد
شماره همراه ثبت شده در واتساپ باشد
دوره هایی که آموزش دیده و مسلط هستید را شرح دهید
شرح مختصری از سوابق کاری و یا خدمات ارزنده خود بنویسید
نظر شما برای ما الزامی است