فقط فروشندگان میتوانند درخواست انصراف از فروشندگی ثبت کنند لطفا ابتدا از منو   با نام کاربری یا شماره همراه فروشندگی خود وارد شوید.